Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy, został utworzony Uchwałą Nr XIX/137/2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2003 r. Siedziba Zakładu znajduje się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71A w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

  • gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz nieruchomościami bedącymi w samoistnym posiadaniu gminy,
  • dozór powierzonych nieruchomości i majątku,
  • zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remont i modernizacje,
  • zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach,
  • obsługa finansowo – księgowa w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych, a w szczególności najmu i dzierżawy powierzonego mienia,
  • windykacja należności związanych z użytkowaniem nieruchomości komunalnych i nieruchomości bedących w samoistnym posiadaniu gminy,
  • reprezentowanie właściciela tj. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w sprawach dotyczących komunalnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych.

Dane do prawidłowego wystawienia faktury:

NABYWCA

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
NIP 5930206827

ODBIORCA , PŁATNIK I ADRES DO KORESPONDENCJI

ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUNWALDZKA 71A