UWAGA – WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia zmian w metodzie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie tylko jedna metoda naliczania opłaty, tj. od powierzchni użytkowej nieruchomości. Wyniesie ona miesięcznie 1,06 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2.

 

INFORMACJA COVID .

Z uwagi na wprowadzone w Polsce obostrzenia oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Najemców oraz Pracowników Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim wizyty w Zakładzie są ograniczone do minimum.

Prosimy załatwiać sprawy:

 • telefonicznie pod nr tel. 58 692-08-27,
 • drogą el elektroniczną, sekretariat@znk.pruszczgd.pl
 • poprzez złożenie dokumentów ( wnioski o dodatki mieszkaniowe, podania}
  w skrzynce na listy zawieszonej przy głównym wejściu do Zakładu.
 • wpłaty czynszów najmu prosimy uiszczać na konto: 13 8335 0003 0121 1784 2000 0001

W szczególnych przypadkach, wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem zakładu, prosimy uzgadniać termin wizyt telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu podany powyżej.


Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy

został utworzony Uchwałą Nr XIX/137/2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2003 r. Siedziba Zakładu znajduje się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71A w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 • gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz nieruchomościami bedącymi w samoistnym posiadaniu gminy,
 • dozór powierzonych nieruchomości i majątku,
 • zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remont i modernizacje,
 • zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach,
 • obsługa finansowo – księgowa w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych, a w szczególności najmu i dzierżawy powierzonego mienia,
 • windykacja należności związanych z użytkowaniem nieruchomości komunalnych i nieruchomości bedących w samoistnym posiadaniu gminy,
 • reprezentowanie właściciela tj. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w sprawach dotyczących komunalnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych.

Dane do prawidłowego wystawienia faktury:

NABYWCA

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
NIP 5930206827

ODBIORCA , PŁATNIK I ADRES DO KORESPONDENCJI

ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUNWALDZKA 71A