INFORMACJA !!!!

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który dotarł do Powiatu Gdańskiego informujemy, że Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania został zamknięty dla interesantów ,przeszedł na pracę w trybie wewnętrznym .

Zamknięta została także kasa zakładu.

  • Prosimy, aby najpilniejsze sprawy  załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.
  • Lista telefonów i adresów e-mail do poszczególnych działów oraz numeru konta bankowego znajduje się poniżej.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować na stronie Zakładu Nieruchomości Komunalnych oraz w formie ogłoszeń pisemnych.

Najważniejsze dane kontaktowe:

Sekretariat
tel.(+58) 692-08-27 , e-mail: sekretariat@znk.pruszczgd.pl

Ksiegowość
tel. (+58) 692-08-27, e-mail: k.sigda@znk.pruszczgd.pl

Dział techniczny
tel. 501 551 088 oraz  tel.  609 565 609,

e-mail: r.graczyk@znk.pruszczgd.pl  , k.archacka@znk.pruszczgd.pl

Konserwator  hydraulik tel. 512-442-767                                                                                                Konserwator  elektryk tel.  508-661-475

Pogotowie kanalizacyjne WIK – 58 6823417 , 667767677

Pogotowie energetyczne ENERGA -991 , 58 7674350 ,801 404 404   

Pogotowie gazowe 992, 58 3258680 , 58 5521462     

Numer konta bankowego

Wpłat  za najem lokalu  oraz innych należności należy dokonywać
na rachunek bankowy Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim, prowadzony przez  Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim:

13 8335 0003 0121 1784 2000 0001

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy, został utworzony Uchwałą Nr XIX/137/2003 r. Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2003 r. Siedziba Zakładu znajduje się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71A w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

  • gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz nieruchomościami bedącymi w samoistnym posiadaniu gminy,
  • dozór powierzonych nieruchomości i majątku,
  • zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remont i modernizacje,
  • zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach,
  • obsługa finansowo – księgowa w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych, a w szczególności najmu i dzierżawy powierzonego mienia,
  • windykacja należności związanych z użytkowaniem nieruchomości komunalnych i nieruchomości bedących w samoistnym posiadaniu gminy,
  • reprezentowanie właściciela tj. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w sprawach dotyczących komunalnego zasobu lokalowego we wspólnotach mieszkaniowych.

Dane do prawidłowego wystawienia faktury:

NABYWCA

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
NIP 5930206827

ODBIORCA , PŁATNIK I ADRES DO KORESPONDENCJI

ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
GRUNWALDZKA 71A