Informacje na temat aktualnych ,będących w trakcie postępowania i rozstrzygniętych przetargach .

8 września 2022
08.09.2022 Informacja na temat  przetargu : Modernizacja ogrzewania – zmiana ogrzewania na gazowe, w lokalach mieszkalnych, w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Pełna dokumentacja pod linkiem -...
Czytaj więcej
4 lipca 2022
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji) na: Modernizację lokali oraz klatek schodowych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim. Pełna dokumentacja postępowanie jest dostępna na...
Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania .

15 października 2020
Informacja o wyniku postępowania . Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na  Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim...
Czytaj więcej