Informacje na temat aktualnych ,będących w trakcie postępowania i rozstrzygniętych przetargach .

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

25 lipca 2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ZAKŁ AD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH w Pruszczu Gdańskim INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ' (nazwa stanowiska pracy) Ogłoszenie nr 112018 z dnia25.06.20,78 r Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub braku kandydatów . Grzegorz Morawski Dyrektor...
Czytaj więcej