Informacje na temat aktualnych ,będących w trakcie postępowania i rozstrzygniętych przetargach .

8 września 2022
08.09.2022 Informacja na temat  przetargu : Modernizacja ogrzewania – zmiana ogrzewania na gazowe, w lokalach mieszkalnych, w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Pełna dokumentacja pod linkiem -...
Czytaj więcej
4 lipca 2022
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z możliwością negocjacji) na: Modernizację lokali oraz klatek schodowych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim. Pełna dokumentacja postępowanie jest dostępna na...
Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania .

15 października 2020
Informacja o wyniku postępowania . Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 EURO na  Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim...
Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE

7 października 2020
07.10.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SPROSTOWANIE Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim...
Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT .

07.10.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim -pobierz...
Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania .

23 września 2020
22.09.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania . Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim . Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty...
Czytaj więcej

Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

18 września 2020
18.09.2020 Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim . Zmiana ogłoszenia do przetargu - pobierz Ogłoszenie o przetargu - pobierz SIWZ = pobierz Wzór umowy - pobierz Przedmiar - pobierz Specyfikacja techniczna - pobierz Dokumentacja projektowa - pobierz Zmiana treści SIWZ - pobierz Zmiana treści SIWZ 2 - pobierz SIWZ ogrzewanie zmiana -...
Czytaj więcej

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy: Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

4 września 2020
Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy: Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie o przetargu - pobierz SIWZ - pobierz Wzór umowy - pobierz ,  Dokumentacja -...
Czytaj więcej