INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

25 lipca 2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ZAKŁ AD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH w Pruszczu Gdańskim INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ' (nazwa stanowiska pracy) Ogłoszenie nr 112018 z dnia25.06.20,78 r Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub braku kandydatów . Grzegorz Morawski Dyrektor...
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

9 lipca 2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM SPECJALISTA KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko ( ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018 r. -oferta nr 2 / 2018 ) został/a wybrany/a Pani/Pani KATARZYNA SIGDA zamieszkały/a w Rębielcz 5A, 83-032 Pszczółki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia z dnia 25.06.2018 — nr 2/2018. Kandydatka komunikatywna, dobrze przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz znajomość zagadnień potrzebnych do realizacji obowiązków na w/w stanowisku. Grzegorz Morawski Dyrektor Zakładu Nieruchomości...
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

30 grudnia 2016
ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W  PRUSZCZU GDAŃSKIM Starszy Referent Ds. Techniczno-Eksploatacyjnych   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko ( ogłoszenie z dnia 01 grudnia 2016 r. -oferta nr 2 / 2016 ) został wybrany Pan  Wojciech Korytowski zamieszkały w Pruszczu Gdańskim.                                                            Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia z dnia 01.12.2016 – nr 2/2016. Posiada  wieloletnie doświadczenie  z dziedziny techniczno – eksploatacyjnej oraz   znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami. Osoba...
Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy .

1 grudnia 2016
ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH w PRUSZCZU GDAŃSKIM - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 71A OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY STARSZY  REFERENT DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH OFERTA NR 2/2016  Z DNIA 1 grudnia  2016 r. Wymagania niezbędne: Wykształcenie co najmniej średnie, Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, Bardzo dobra znajomość obsługi komputera(pakiet Office), Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, własności lokali, ochrony praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, Systematyczność, dokładność , komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, Brak skazania prawomocnym wyrokiem...
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU .

8 kwietnia 2016
INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim - samorządowy zakład budżetowy ul. Grunwaldzka 71A REFERENT DS. TECHNICZNO - BUDOWLANYCH Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko ( ogłoszenie z dnia 15 marca 2016 r. -oferta nr 1 / 2016 ) został wybrany Pan Marek Kazubowski zamieszkały w Gdańsku. Uzasadnienie wyboru : Kandydat spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia. Dobre przygotowanie merytoryczne do rozmowy kwalifikacyjnej pozwala sądzić, że proponowane obowiązki służbowe będzie wykonywał w sposób sumienny i odpowiedzialny. Grzegorz Morawski DYREKTOR Pruszcz Gdański , 8 kwiecień 2016...
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko pracy .

14 marca 2016
  ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH w PRUSZCZU GDAŃSKIM - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 71A OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. TECHNICZNO - BUDOWLANYCH OFERTA NR 1/2016 Z DNIA 15 marca 2016 r. Wymagania niezbędne: a)      wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,  budowlane b)      uprawienia budowlane –  wskazane lecz niekonieczne c)      systematyczność, dokładność , komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku , e)      obywatelstwo polskie, f)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw...
Czytaj więcej