Nabór na stanowisko Specjalisty d/s administracyjno- księgowych .

20 września 2018
Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowego Zakładu Budżetowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty d/s  administracyjno- księgowych  OFERTA NR 4/2018  z dnia 17 września  2018 r. Wymagania w stosunku do kandydatów: 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie : średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub rachunkowość, c) minimum 4 letni staż pracy w księgowości , d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie i nie była prawomocnie skazana za   przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko...
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Głównego księgowego .

Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowego Zakładu Budżetowego  ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego OFERTA NR 5/2018  z dnia 17 września  2018 r.   Wymagania w stosunku do kandydatów: 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie : -  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości, - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości. c) pełna...
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

25 lipca 2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ZAKŁ AD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH w Pruszczu Gdańskim INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ' (nazwa stanowiska pracy) Ogłoszenie nr 112018 z dnia25.06.20,78 r Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów /lub braku kandydatów . Grzegorz Morawski Dyrektor...
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

9 lipca 2018
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM SPECJALISTA KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko ( ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018 r. -oferta nr 2 / 2018 ) został/a wybrany/a Pani/Pani KATARZYNA SIGDA zamieszkały/a w Rębielcz 5A, 83-032 Pszczółki. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia z dnia 25.06.2018 — nr 2/2018. Kandydatka komunikatywna, dobrze przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz znajomość zagadnień potrzebnych do realizacji obowiązków na w/w stanowisku. Grzegorz Morawski Dyrektor Zakładu Nieruchomości...
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU .

30 grudnia 2016
ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W  PRUSZCZU GDAŃSKIM Starszy Referent Ds. Techniczno-Eksploatacyjnych   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko ( ogłoszenie z dnia 01 grudnia 2016 r. -oferta nr 2 / 2016 ) został wybrany Pan  Wojciech Korytowski zamieszkały w Pruszczu Gdańskim.                                                            Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia z dnia 01.12.2016 – nr 2/2016. Posiada  wieloletnie doświadczenie  z dziedziny techniczno – eksploatacyjnej oraz   znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami. Osoba...
Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy .

1 grudnia 2016
ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH w PRUSZCZU GDAŃSKIM - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 71A OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY STARSZY  REFERENT DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH OFERTA NR 2/2016  Z DNIA 1 grudnia  2016 r. Wymagania niezbędne: Wykształcenie co najmniej średnie, Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, Bardzo dobra znajomość obsługi komputera(pakiet Office), Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, własności lokali, ochrony praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, Systematyczność, dokładność , komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, Brak skazania prawomocnym wyrokiem...
Czytaj więcej