INFORMACJA .

21 października 2020

Szanowni Państwo !l!
Z uwagi na wprowadzone w Polsce obostrzenia oraz mając na uwadze zdrowie
i bezpieczeństwo Najemców oraz Pracowników Zakładu Nieruchomości
Komunalnych w Pruszczu Gdańskim wizyty w Zakładzie są ograniczone do
minimum.
Proszę załatwiać sprawv :
– telefonicznie pod nr tel. 58 692-08-27,
– drogą el elektroniczną, sekretariat@znk.pruszczgd.pl
– poprzez złożenie dokumentów ( wnioski o dodatki mieszkaniowe, podania}
w skrzynce na listy zawieszonej przy głównym wejściu do Zakładu.
– wpłaty czynszów najmu prosimy uiszczać na konto:
13 8335 0003 0121 1784 2000 0001

W szczególnych przypadkach , wymagających bezpośredniego kontaktu
z pracownikiem zakładu, prosimv uzgadniać termin wizvtv telefonicznie
dzwoniąc pod numer telefonu podanv powvżei.