Author Archives: Jarek Zolciak

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych .

3 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

Przypominam, że w sobotę 12 grudnia 2020 r. odbędzie się ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. W załączeniu przesyłam plakat do ewentualnego wykorzystania.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafy, biurka, dywany, wykładziny itp. Odpady te należy wystawić do godz. 6.00 przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej w widocznym miejscu, tj. przy wiatach śmietnikowych lub placach, na których ustawione są pojemniki na odpady.

Plakat – pobierz

Wynajem powierzchni reklamowych .

20 listopada 2020

Zakład Nieruchomości w Pruszczu Gdańskim informuje, że dysponuje  powierzchnią reklamową  na ścianach szczytowych budynków będących własności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Poniżej zamieszczamy lokalizacje powierzchni pod wynajem:

  1. Ściana szczytowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 – 35m2
  2. Ściana szczytowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 28 – 50m2
  3. Ściana szczytowa budynku przy ul. Grunwaldzka 13 – 25m2
  4. Ściana szczytowa budynku przy ul. Grunwaldzka 75 – 45m2

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 692 08 27 wewnętrzny  109

   Grzegorz Morawski

   Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

   tel. 512 442 737

INFORMACJA .

21 października 2020

Szanowni Państwo !l!
Z uwagi na wprowadzone w Polsce obostrzenia oraz mając na uwadze zdrowie
i bezpieczeństwo Najemców oraz Pracowników Zakładu Nieruchomości
Komunalnych w Pruszczu Gdańskim wizyty w Zakładzie są ograniczone do
minimum.
Proszę załatwiać sprawv :
– telefonicznie pod nr tel. 58 692-08-27,
– drogą el elektroniczną, sekretariat@znk.pruszczgd.pl
– poprzez złożenie dokumentów ( wnioski o dodatki mieszkaniowe, podania}
w skrzynce na listy zawieszonej przy głównym wejściu do Zakładu.
– wpłaty czynszów najmu prosimy uiszczać na konto:
13 8335 0003 0121 1784 2000 0001

W szczególnych przypadkach , wymagających bezpośredniego kontaktu
z pracownikiem zakładu, prosimv uzgadniać termin wizvtv telefonicznie
dzwoniąc pod numer telefonu podanv powvżei.

Informacja o unieważnieniu postępowania .

23 września 2020

22.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania .

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu nie wpłynęły oferty.

Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

18 września 2020

18.09.2020

Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

Zmiana ogłoszenia do przetargu – pobierz

Ogłoszenie o przetargu – pobierz

SIWZ = pobierz

Wzór umowy – pobierz

Przedmiar – pobierz

Specyfikacja techniczna – pobierz

Dokumentacja projektowa – pobierz

Zmiana treści SIWZ – pobierz

Zmiana treści SIWZ 2 – pobierz

SIWZ ogrzewanie zmiana – pobierz