Nabór na stanowisko Specjalisty d/s administracyjno- księgowych .

20 września 2018
Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowego Zakładu Budżetowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty d/s  administracyjno- księgowych  OFERTA NR 4/2018  z dnia 17 września  2018 r. Wymagania w stosunku do kandydatów: 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie : średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub rachunkowość, c) minimum 4 letni staż pracy w księgowości , d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie i nie była prawomocnie skazana za   przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko...
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Głównego księgowego .

Dyrektor Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowego Zakładu Budżetowego  ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego OFERTA NR 5/2018  z dnia 17 września  2018 r.   Wymagania w stosunku do kandydatów: 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie : -  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości, - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości. c) pełna...
Czytaj więcej