Informacje na temat aktualnych ,będących w trakcie postępowania i rozstrzygniętych przetargach .

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SPROSTOWANIE

7 października 2020
07.10.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SPROSTOWANIE Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim...
Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT .

07.10.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim -pobierz...
Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania .

23 września 2020
22.09.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania . Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim . Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty...
Czytaj więcej

Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

18 września 2020
18.09.2020 Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim . Zmiana ogłoszenia do przetargu - pobierz Ogłoszenie o przetargu - pobierz SIWZ = pobierz Wzór umowy - pobierz Przedmiar - pobierz Specyfikacja techniczna - pobierz Dokumentacja projektowa - pobierz Zmiana treści SIWZ - pobierz Zmiana treści SIWZ 2 - pobierz SIWZ ogrzewanie zmiana -...
Czytaj więcej

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy: Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

4 września 2020
Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy: Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie o przetargu - pobierz SIWZ - pobierz Wzór umowy - pobierz ,  Dokumentacja -...
Czytaj więcej

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Kompleksowa modernizacja czterech lokali oraz modernizacja ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizacja korytarza parteru i I piętra oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A.

21 maja 2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Kompleksowa modernizacja czterech lokali oraz modernizacja ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizacja korytarza parteru i I piętra oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A. Informacje o wyniku postępowania -...
Czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja czterech lokali oraz modernizacja ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizacja korytarza parteru i I piętra oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A.

8 kwietnia 2020
Kompleksowa modernizacja czterech lokali oraz modernizacja ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizacja korytarza parteru i I piętra oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A. Pliki do pobrania . 1. Ogłoszenie - pobierz 2. SIWZ - pobierz 3. Wzór umowy - pobierz 4. Dokumentacja techniczna - modernizacja - pobierz 5. Dokumentacja techniczna  - pobierz 6. Dokumentacja techniczna - ogrzewanie - pobierz Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana ogłoszenia . 1. Zmiana ogłoszenia - pobierz 2. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 16_04 - pobierz 3. Wyjasnienia treści SIWZ 16_04_II - pobierz - zdjęcia - pobierz 4. Wyjasnienia...
Czytaj więcej