Author Archives: Jarek Zolciak

Informacja o unieważnieniu postępowania .

23 września 2020

22.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania .

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na roboty budowlane Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu nie wpłynęły oferty.

Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

18 września 2020

18.09.2020

Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim .

Zmiana ogłoszenia do przetargu – pobierz

Ogłoszenie o przetargu – pobierz

SIWZ = pobierz

Wzór umowy – pobierz

Przedmiar – pobierz

Specyfikacja techniczna – pobierz

Dokumentacja projektowa – pobierz

Zmiana treści SIWZ – pobierz

Zmiana treści SIWZ 2 – pobierz

SIWZ ogrzewanie zmiana – pobierz

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy: Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

4 września 2020

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy:
Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład
Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

  1. Ogłoszenie o przetargu – pobierz
  2. SIWZ – pobierz
  3. Wzór umowy – pobierz ,
  4.  Dokumentacja – pobierz